Mikroregion Polabí

V souladu s 39 odst. 5 a odst. 5 a odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Polabí na období 2018 – 2021 a rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné … Read more

Kácení topolů – A jaké byly?

Ve středu 20.12.2017 byly pokáceny 4 topoly rostoucí u silnice II/272 mezi Kounicemi a Bříství z důvodu jejich špatného stavu, vyskytujících se dutin, trhlin v kmenové i korunové části, částečně narušeného kořenového systému, stáří asi přes 90 let. Na jaře roku 2018 se bude rekonstruovat komunikace II/272 a pak budou vysazeny nové topoly.