Uzavírka silnice II/245 – Vykáň

Opatření obecné povahy – přechodná úprava dopravního značení a rozhodnutí o uzavírce silnice č. II/245 – oprava mostku ve Vykáni ve dnech 17. – 18.3.2018: Vykáň 550254129_0_Opatř.ob. povahy sil.č. II 245 Vykáň úplná uzavírka Vykáň – 550464203_1_scan18021912570_19-02-2018 550464203_0_Uzavírka sil.č. II 245 Vykáň

Mikroregion Polabí

V souladu s 39 odst. 5 a odst. 5 a odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Polabí na období 2018 – 2021 a rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné … Číst dál