Upozornění vlastníkům nemovitostí

Společnost ČEPS, a.s. jako provozovatel elektrického vedení vysokého napětí upozorňuje vlastníky nemovitostí, aby odstranili porost v ochranném pásmu elektrického vedení: upozornni_vlastnikum_pozemku_10_2015

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy č.j.: MUCB 30882/2014, které stanovuje místní úpravu provozu na silnici č. II/272: opatreni_obecne_povahy_11_2014

Opatření obecné povahy

Oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu obce Kounice formou opatření obecné povahy: cinnost_-_uop3_kounice kounice_celek_140820 oznameni_upo_kounice