Nedostatečně zapsaní vlastníci v KN

Úřad pro zastupovaní státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je nedostatečně identifikovaný, tzn.neznámý vlastník: neznami_vlastnici-zari2017.pdf