Výstavba sportovní haly

Název projektu: „Výstavba sportovní haly městyse Kounice“ Reg. č. projektu: CZ.1.15/3.3.00/83.01894 Výstavba probíhá za podpory Regionálního operačního programu Střední Čechy, oblast podpory: 15.3.3. Rozvoj venkova poskytnutím dotace ve výši 18 802 479,08 Kč. Celkové náklady stavby budou činit 25 842 526,60 Kč.

PŘÍSTAVBA ZŠ A ŠATEN

Protokol o otevírání obálek s nabídkami s použitím § 71 zákona č. 137/2006Sb., sepsaný dne 3.4.2012. veřejná zakízka „Přístavba ZŠ a šaten Kounice“: 1_protokol_otevirani_nabidek 236.50 Kb

Dětské hřiště u zámku

Dokumenty ke stažení: 1. Historie rekonstrukce dětského hřiště u zámku – od nápadu k realizaci 2. Průběh podání žádosti o dotaci 3. Aktuality a pozvánka na otevření dětského hřiště 4. Návrhy