Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu městyse Kounice v členění dle paragrafů na rok 2021 : Návrh rozpočtu na rok 2021 Příloha č. 1 – schválený rozpočet městyse Kounice na rok 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 Příloha č. 2 – Výkaz FIN 2 – 12 M sestavený k 31.10.2020 Finka 102020

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2019 na svém jednání č. 10. dne 10.06.2020 usnesením č. II/10/2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019, a to bez výhrad dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků včetně Zprávy o … Číst dál