Rozpočet městyse Kounice na rok 2020

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 11.12.2019 usnesením č. II/7/2019 vyrovnaný rozpočet městyse Kounice na rok 2020 v členění dle paragrafů: Schválený rozpočet na rok 2020 Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2020 dle položek: Rozpis položek – 2020

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací

Rozpočet Mateřské školy na rok 2020 Rozpočet MŠ 2020 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2021 a 2022 – Mateřská škola Střednědobý výhled MŠ Rozpočet Základní školy na rok 2020 Rozpočet ZŠ 2020 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021 – Základní škola Střednědobý výhled ZŠ