Závěrečný účet za rok 2016

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme závěrečný účet městyse Kounice za rok 2016 společně se zprávou o přezkoumání hospodaření: závěrečný_účet_kounice_za_rok_2016.pdf zprava A.pdf zprava B.pdf zprava C.pdf fin_2-12m_2016.zip rozvaha_2016.zip vykaz_zisku_a_ztraty 2016.zip priloha_2016.zip vykazy_mš.pdf vykazy_zs.pdf Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2016 je zveřejněn v listinné podobě na vývěsce ÚM Kounice, … Číst dál

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2015 bez výhrad, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření byl schválen ne 9. jednání zastupitelstva městyse Kounice dne 27.4.2016: zaverecny_ucet_za_rok_2015 zprava_o_vysledku_hospodareni_a zprava_o_vysledku_hospodaren_b zprava_o_vysledku_hospodareni_c finka_2015 priloha_c5 vykaz_zisku_a_ztraty2015_1 vykazy_zs_2015 vykazy_ms2015