Svoz odpadů

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu se bude konat i o stáním svátku – ve středu 5. července 2017. Kontejner na velkobjemový odpad bude v sobotu 8. července 2017 uzavřen. Letní provoz velkoobjemového kontejneru – bude otevřen každou středu od 18:00 do 19:00 hodin.