Kácení topolů – A jaké byly?

Ve středu 20.12.2017 byly pokáceny 4 topoly rostoucí u silnice II/272 mezi Kounicemi a Bříství z důvodu jejich špatného stavu, vyskytujících se dutin, trhlin v kmenové i korunové části, částečně narušeného kořenového systému, stáří asi přes 90 let. Na jaře roku 2018 se bude rekonstruovat komunikace II/272 a pak budou vysazeny nové topoly.