Mikroregion Polabí

V souladu s 39 odst. 5 a odst. 5 a odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Polabí na období 2018 – 2021 a rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné … Číst dál