Aktuální informace k rekonstrukci silnice II/272

Poslední aktuální neměnná verze k uzavření silnice II/272 mezi Kounicemi a Bříství – uzavření silnice je posunuto o týden oproti původní informaci z důvodu administrativního zpoždění – silnice bude uzavřena od pondělí 28.5.2018 do 2.9.2018. Uzavírka silnice bude úplná (takže se nijak nebude moci projíždět). Objízdná trasa je stanovena přes Vykáň. Z důvody uzavírky silnice jsou … Číst dál

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2017

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty: Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2017 včetně povinných příloh jsou zveřejněny na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samosprávaobce/rozpocet/ a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse … Číst dál