Mikroregion Polabí-rozpočtové opatření č.1/2018

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že  Rozpočtové opatření č. 1/2018 je zveřejněno na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/  a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na MěÚ Lysá nad Labem.