Zajímavost z historie Kounic

Z bezpečnostních jsme museli sundat pískovcový sloup z pomníku padlých v 1. světové válce u sladovny a v jeho útrobách se nalezla listina z roku 1926, která se shodovala s textem s kalendáře k vybudování pomníku.  

Informace k poplatkům za odpad a psy

Poplatek za svoz odpadu se nemění a činí 550 Kč na osobu a kalendářní rok nebo za rekreační objekt. Za svoz bionádob hradí občané s trvalým pobytem v Kounicích 100 Kč, chalupáři 400 Kč. Poplatky je možné průběžně uhradit až do 26.3.2019. Od 27.3.2019 se budou popelnice vyvážet pouze na nové známky. Poplatek za 1. psa … Číst dál