Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty: Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2018 včetně povinných příloh jsou zveřejněny na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2018

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2018 společně se zprávou o přezkoumání hospodaření: Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2018 Rozvaha 2018 Finka 2018 Výsledovka 2018 Peněžní toky 2018 Příloha 2018 Finanční vypořádání … Číst dál

Daň z nemovitosti

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu: FÚ Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům rozesílány postupně na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.

Informace

V sobotu 20. dubna 2019 proběhne přes Sladovnou očkování psů od 13:45 do 14:30. V sobotu 20. dubna 2019 jste srdečně zváni do Pivovarské hospůdky, kde se od 19:00 postará o dobrou muziku Roman Dragoun. Vstupně je 150 Kč. V sobotu 27. dubna 2019 bude v naší obci nabízet své služby kominictví Martin ze Železného … Číst dál