Neznámí vlastníci

ÚZSVVM zaslal aktualizovaný seznam pozemků. u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámy vlastník v k.ú. Kounice: neznámí vlastníci 1.8.2019