Zveřejnění smlouvy

Zveřejnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích „U Sklenáře“ na pozemku 19/1: Smlouva o dílo – U Sklenáře Smlouva o dílo – U Sklenáře podpis Rozpočet, souhrnný list stavby