VRT Praha Běchovice – Poříčany

Oznámení o průběhu geodetických prací Společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace připravuje projekt vysokorychlostní tratě Praha Běchovice – Poříčany. V souvislosti s tímto projektem budou zaměstnanci firmy Gefos a.s. provádět v k.ú. Kounice geodetické práce v zájmové oblasti v přiloženém mapovém pásu. Geodetické práce budou probíhat v období od října 2019 do března 2020, … Číst dál

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 16 a § 39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Rozpočtová opatření č. 2/2019 svazku Mikroregionu Polabí jsou zveřejněna na webových stránkách svazku obcí http:// www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na MěÚ Lysá nad Labem.

Přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce a.s. oznamují, že v obci Kounice bude dne 29.10.2019 přerušena dodávka elektřiny v Kounicích od 7:00 do 13:00 v ulicích Černická, Vykáňská, Klučovská, Poříčanská, Nová a Břístevská v níže uvedených číslech popisných: 1236134 ,  1236139 ,  1236517 ,  468 ,  985370 ,  p.1031/1 , 100 ,  101 ,  102 ,  103 ,  104 ,  … Číst dál