Omezení dodávky vody – 17.1.2020

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. se omlouvají za neplánované přerušení dodávky vody do Kounic, které je způsobeno výpadkem elektřiny v obci Poříčany. Dodávka vody bude obnovena ihned po ukončení výpadku elektřiny v Poříčanech. Elektřina v Poříčanech opět byla přerušena, dodávka vody bude obnovena cca ve 14:30.

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v platném znění oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.