Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 17 odst. 8. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků, v platném znění oznamujeme, že dokument Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice.

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2019 na svém jednání č. 10. dne 10.06.2020 usnesením č. II/10/2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019, a to bez výhrad dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků včetně Zprávy o … Číst dál