Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Kounice

Nadlimitní veřejná zakázka automobilové stříkačky pro jednotku SDH Kounice:

ZADAVACÍ DOKUMENTACE – HASIČSKÉ AUTO

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE – HASIČSKÉ AUTO

Priloha c.1 ZD – Kryci list

Priloha c. 2 ZDprohlaseni – základní způsobilost

Priloha_3_Kupní smlouva

Priloha_4_Technické parametry_tabulka k doplnění dodavatelem_Kounice_CAS

Veřejné zakázky městyse Kounice jsou zveřejňovány na profilu zadavatele:

https://www.veza.cz//Contracts.aspx/1076

Zveřejnění skutečně uhrazené ceny – skutečně uhrazená cena za cisternovou automobilovou stříkačku je 7 502 000 Kč s DPH. Automobil byl dodán 12.12.2018.