Zveřejnění smlouvy

Zveřejnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava krytu vozovky místní komunikace na poz. č. 1105/3 a 1107 v obci Kounice:

smlouva o dílo

Skutečně uhrazená cena díla – „Oprava krytu vozovky místní komunikace na poz. č. 1105/3 a 1107 v obci Kounice“ (ulice Pod Lesem) po předání staveniště a ukončení stavby dne 27.7.2018 je 1 316 827 Kč s DPH.