Mikroregion Polabí

Schválený závěrečný účet za rok 2017 Mikroregionu Polabí:

Mikroregion Polabí -ZÚ 2017

Oznámení o zveřejnění v souladu s § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2017 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na MěÚ Lysá nad Labem.