Zveřejnění smlouvy

Zveřejnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích“ na parc. č. 19/1, 1104/76, 1104/213, 1105/3, 1105/26, 1105/27, 1105/35, 1105/41 a 1141″:

Stavební úpravy MK v Kounicích – ke Skále

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích“ na parc. č. 19/1, 1104/76, 1104/213, 1105/3, 1105/26, 1105/27, 1105/35, 1105/41 a 1141″ – (ulice Ke Skále):

Dodatek č. 1 k SOD – Ke Skále

Zveřejnění skutečně uhrazené ceny díla

Skutečně uhrazená cena díla „Stavební úpravy místní komunikace na parc. č. 19/1, 1104/76, 1104/213, 1105/3, 1105/26, 1105/27, 1105/35, 1105/41 a 1141“ – (ulice Ke Skále) po předání staveniště a ukončení stavby dne 12.12.2018 je 6 155 605,68 Kč  DPH.