Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2017

Zastupitelstvo městyse Kounice svým usnesením č. II/22/2018 ze dne 12.6.2018 schválilo závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018, a to bez výhrad:

Závěrečný účet za rok 2017 – schválený

rozvaha základní škola

finanční vypořádání dotací

rozvahaMŠ

Příloha 2017

Výsledovka 2017

Peněžní toky 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017

FIN 2 -12 M 2017

RozvahaMĚSTYS 2017