Mikroregion Polabí-rozpočtové opatření č.1/2018

Oznámení o zveřejnění

že  Rozpočtové opatření č. 1/2018 je zveřejněno na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/  a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na MěÚ Lysá nad Labem.