Informace k poplatkům za odpad a psy

Poplatek za svoz odpadu se nemění a činí 550 Kč na osobu a kalendářní rok nebo za rekreační objekt. Za svoz bionádob hradí občané s trvalým pobytem v Kounicích 100 Kč, chalupáři 400 Kč. Poplatky je možné průběžně uhradit až do 26.3.2019. Od 27.3.2019 se budou popelnice vyvážet pouze na nové známky. Poplatek za 1. psa činí 100 Kč a 250 Kč za každého dalšího psa.

Poplatky je možné hradit také bankovním převodem na účet 5024191/0100. Známku na popelnici si pak můžete vyzvednout v kanceláři ÚM Kounice, nebo požádat o její dodání do poštovní schránky.