Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2018

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2018 společně se zprávou o přezkoumání hospodaření:

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2018

Rozvaha 2018

Finka 2018

Výsledovka 2018

Peněžní toky 2018

Příloha 2018

Finanční vypořádání dotací za rok 2018

Rozvaha ZŠ Kounice k 31.12.2018

Rozvaha MŠ k 31.12.2018