Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty:

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2018 včetně povinných příloh

jsou zveřejněny na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse