Zveřejnění smlouvy

Zveřejnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích „U Sklenáře“ na pozemku 19/1:

Smlouva o dílo – U Sklenáře

Smlouva o dílo – U Sklenáře podpis

Rozpočet, souhrnný list stavby

Skutečně uhrazená cena díla zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích U Sklenáře na pozemku č. 19/1“ činí 1 837 490,52 včetně DPH.