Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 16 a § 39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Rozpočtová opatření č. 2/2019 svazku Mikroregionu Polabí jsou zveřejněna na webových stránkách svazku obcí http:// www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na MěÚ Lysá nad Labem.