VRT Praha Běchovice – Poříčany

Oznámení o průběhu geodetických prací

Společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace připravuje projekt vysokorychlostní tratě Praha Běchovice – Poříčany. V souvislosti s tímto projektem budou zaměstnanci firmy Gefos a.s. provádět v k.ú. Kounice geodetické práce v zájmové oblasti v přiloženém mapovém pásu. Geodetické práce budou probíhat v období od října 2019 do března 2020, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům:

mapový pás