Rozpočet městyse Kounice na rok 2020

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 11.12.2019 usnesením č. II/7/2019 vyrovnaný rozpočet městyse Kounice na rok 2020 v členění dle paragrafů:

Schválený rozpočet na rok 2020

Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2020 dle položek:

Rozpis položek – 2020