Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v platném znění oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.