Vysokorychlostní trať Praha Běchovice – Poříčany

Ve čtvrtek 20.2.2020 v 9:00 hodin se v sále Obecního domu uskuteční jednání ohledně vysokorychlostní trati Praha Běchovice – Poříčany. Kdo byste měl zájem, přijďte se také jednání zúčastnit.