Informace z úřadu

Ve středu 1.dubna 2020 bude mimořádný svoz biopopelnic, v tento den se bude svážet komunální odpad i biopopelnice. O dalším svozu bioodpadu vás budeme informovat. Prosíme, komunální odpad se bude vyvážet na staré známky až do odvolání, Děkujeme těm, kteří zaplatili převodem na účet, známky vám postupně doručujeme. Prosíme, nenoste nám na obecní úřad hotové peníze, všechny platby (i nájemné) počkají, až pomine nouzový stav.

Dále vás chceme upozornit, že o tomto víkendu proběhne změna času.

První dubnovou sobotu 4.dubna má proběhnout svoz nebezpečného odpadu. Vzhledem k tomu, že se nemají shromažďovat více jak dvě osoby, tak vám dáváme tu možnost, vozit nebezpečný odpad ve čtvrtek 2.dubna a v pátek 3.dubna od 16:00 do 17:30 do sběrného dvora, prosíme vstupujte do dvora jednotlivě a mějte mezi sebou rozestupy.

Velké poděkování patří „švadlenkám madlenkám“, které nás zásobují na obecním úřadě rouškami a my vám je můžeme rozdávat.

Také děkujeme těm, kteří dodržují karanténu, nosí na veřejnosti roušky a procházejí se pouze ve dvojicích, kdyby jste cokoliv potřebovali volejte na číslo 606 74 75 12.