Poplatky za svoz odpadu

Místní poplatky za svoz odpadu činí:

  • poplatek za svoz komunálního odpadu – 600 Kč na osobu a kalendářní rok pro osoby přihlášené k trvalému pobytu
  • poplatek za rekreační objekt – 600 Kč
  • poplatek za svoz bioodpadu – 200 Kč za bionádobu (osoby s trvalým pobytem)
  • poplatek za svoz bioodpadu – 700 Kč za bionádobu (majitel rekreačního objektu)
  • poplatek za 1. psa – 100 Kč
  • poplatek za 2. a každého dalšího psa 250 Kč
  • poplatek za 2. psa 200 Kč pro osoby starší 65 let

Poplatky je možné hradit do 16.3.2021 převodem na účet 5024191/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, nebo v úřední dny v hotovosti v kanceláři ÚM Kounice.