Poplatky za svoz odpadu

Připomínáme, že dnes ve středu 7.4.2021 byly naposledy vyvezeny nádoby na odpad na staré známky z roku 2020. Příští středu 14.4.2021 budou vyvezeny pouze nádoby s vylepenými známkami na rok 2021.

Místní poplatky za svoz odpadu činí:

  • poplatek za svoz komunálního odpadu – 600 Kč na osobu a kalendářní rok pro osoby přihlášené k trvalému pobytu
  • poplatek za rekreační objekt – 600 Kč
  • poplatek za svoz bioodpadu – 200 Kč za bionádobu (osoby s trvalým pobytem)
  • poplatek za svoz bioodpadu – 700 Kč za bionádobu (majitel rekreačního objektu)
  • poplatek za 1. psa – 100 Kč
  • poplatek za 2. a každého dalšího psa 250 Kč
  • poplatek za 2. psa 200 Kč pro osoby starší 65 let

Termín úhrady poplatků je prodloužen do 13.4.2021, na nové známky se bude poprvé vyvážet ve středu 14.4.2021. Platit můžete  převodem na účet 5024191/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, nebo v úřední dny v hotovosti v kanceláři ÚM Kounice.