Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předcházející rok 2020

Dle § 36 odst. 8 písm. b) zákona č. 274 /2001 Sb. zveřejňujeme porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předcházející rok 2020:

porovnání položek – voda pitná 2020

porovnání položek – voda odpadní 2020