Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací zakazují s okamžitou platností napouštění bazénu a zalévání zahrad z vodovodu pro veřejnou potřebu. Napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodu pro veřejnou potřebu není v souladu s uzavřenými smlouvami.

VaK Nymburk, a.s. děkuje za pochopení a dodržování.