Svoz odpadů

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu se bude konat i o stáním svátku – ve středu 5. července 2017. Kontejner na velkobjemový odpad bude v sobotu 8. července 2017 uzavřen. Letní provoz velkoobjemového kontejneru – bude otevřen každou středu od 18:00 do 19:00 hodin.

Závěrečný účet za rok 2016

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme závěrečný účet městyse Kounice za rok 2016 společně se zprávou o přezkoumání hospodaření: závěrečný_účet_kounice_za_rok_2016.pdf zprava A.pdf zprava B.pdf zprava C.pdf fin_2-12m_2016.zip rozvaha_2016.zip vykaz_zisku_a_ztraty 2016.zip priloha_2016.zip vykazy_mš.pdf vykazy_zs.pdf Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2016 je zveřejněn v listinné podobě na vývěsce ÚM Kounice, … Číst dál