Neznámí vlastníci

ÚZSVVM zaslal aktualizovaný seznam pozemků. u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámy vlastník v k.ú. Kounice: neznámí vlastníci 1.8.2019  

Nabídka práce

Město Český Brod vyhlašuje výběrová řízení na pozice: VR_odborný referent odboru stavebního a územního plánování VR_referent odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu