Prodloužení nouzového stavu

Přijatá usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, mimořádné a ochranné opatření ministerstva zdravotnictví: SBÍRKA ZÁKONŮ UV 1373-2020 nouzovy-stav_1-1 UV 1375-2020 volny-pohyb_1 UV 1376-2020 maloobchod_1 UV 1377-2020 skoly UV 1378-2020_deti UV 1379-2020 urady_1

Příloha k OZV č. 1/2019 o svozu odpadu

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na jednání zastupitelstva dne 16.12.2020 svým usnesením č. IX/13/2020 Přílohu k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu a stanovuje poplatek 600 Kč na osobu a kalendářní rok 2021 za svoz komunálního odpadu: Příloha k OZV o místním poplatku za svoz odpadu

Rozpočet městyse Kounice na rok 2021

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 16.12.2020 usnesením č. II/13/2020 vyrovnaný rozpočet městyse Kounie na rok 2021 v členění dle paragrafů: Rozpočet městyse Kounice na rok 2021 Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2021 dle položek: Rozpis položek k rozpočtu

Žádost o ponechání spisu na stávajícím územním pracovišti

FINANČNÍ ÚŘAD V současné době jednáme o územní působnosti Finančního úřadu. Oslovili jsme ministerstvo financí, ministerstvo vnitra, generální finanční ředitelství, územní pracoviště finančního úřadu v Kolíně a Českém Brodě. Dle vyhlášky č. 48/2012 a zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu účinné od 1.1.2021 dojde ke změně uložení spisů z Českého Brodu do Nymburka. Drtivou většinu … Číst dál