Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací zakazují s okamžitou platností napouštění bazénu a zalévání zahrad z vodovodu pro veřejnou potřebu. Napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodu pro veřejnou potřebu není v souladu s uzavřenými smlouvami. VaK Nymburk, a.s. děkuje za pochopení a dodržování.

Změna jízdného Pražské integrované dopravy od 12.6.2022

Od 12.6.2022 dochází k úpravám jízdného na linkách v systému Pražské integrované dopravy: zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let – nově budou platit poloviční jízdné zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol zavedení speciálního zlevněného jízdného pro účastníky odboje proti komunismu a válečné veterány Jízdné – změna pro seniory … Číst dál

Prosba myslivců

V současné době se rodí srnčata, která zůstávají několik prvních dní nehybně skryta ve vegetaci. Nepouštějte v přírodě v těchto dnech psy na volno. Neodnášejte srnčata, nejsou opuštěná. Děkujeme.

Rybářské závody

KPPC pořádá dne 21.5.2022 na rybníku Cihelna rybářské závody pro dospělé: Rybářské závody Dětské rybářské závody budou 11.6.2022: Dětské rybářské závody  

Nakládání s odpady v městysi Kounice v roce 2021

S novým zákonem o odpadech č. 541/2022 Sb. vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. Dle § 60 odst. 4 je obec povinna informovat nejméně  jednou ročně způsobem umožňující dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a možnostech prevence … Číst dál