Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2017

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty: Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2017 včetně povinných příloh jsou zveřejněny na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samosprávaobce/rozpocet/ a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse … Číst dál