Podomní prodej

Nezapomínejte, prosím, že Kounice mají vydanou Obecně závaznou vyhlášku „Tržní řád“, která omezuje podomní prodej. Celé znění vyhlášky najdete v úřední desce, oddílu Obecně závazné vyhlášky.