Kostel sv. Jakuba

Podle tradice a pověsti v Kounicích existoval kostel již ve 12. století. Připomínaný roku 1350 ve farním děkanátu Kouřimském a doložen jako farní kostel roku 1352.
Ze středověkého kostela se dochovala příčně obdélná průčelná gotická věž, která měla obranný charakter. Při rekonstrukci, která probíhala v roce 1988, bylo pod barokní omítkou odkryto pěkné středověké kvádříkové zdivo z pískovce. Roku 1769 byla věž snížena o jedno (pravděpodobně dřevěné patro).1) Nynější výška věže včetně velkých oken ke zvonům (tzv. zvonové patro) je původní.
Věž
Stará gotická loď kostela byla roku 1834 stržena. Domníváme se, že byla stejné šířky jako věž. Ve farní kronice
je uvedeno, že se na jejím stropě nacházel nápis: „Chudoba činí pokoj, pokoj činí bohatství, bohatství činí rozbroje, rozbroje činí válku, válka činí chudobu, chudoba činí pokoj?“
V letech 1834 – 1836 byla vystavěna nová loď, větší v novorománském slohu podle návrhu ing. M. Čermáka. Tato jednoloď má obdélníkový půdorys, presbytář je od lodi oddělen dvojitým obloukem a je zakončen půlkruhovou apsidou. Po stranách apsidy jsou umístěny dva pravoúhlé přístavky.
Loď je zaklenuta českou plackou, presbytář je zastropen valenou klenbou, přecházející v půlkruhovém závěru do tvaru konchy, stěny zdobí pilastry.2) Ve stěnách lodi jsou dvě lunetová okna od Jana Veselého, která byla umístěna roku 1910. Střecha je sedlová.
S přístavbou nové lodi bylo také pozměněno vnitřní uspořádáni věže a vnější vzhled. Do západní stěny bylo zasazeno půlkruhové okno a ve stejné výšce byl uvnitř lodě zřízen kůr. Do stejné stěny věže byl umístěn klasicistní portál