Oznámení veřejnou vyhláškou

OOP – dočasný zákaz zastavení silničních vozidel v obci Poříčany a stanovení přechodné úpravy provozu ve dnech 22.6 – 23.6.2024 z důvodu konání Oslavy hasičů v Poříčanech: OOP – dočasný zákaz zastavení Poříčany – oslavy DIO poříčany

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamuje, že dokument: Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice  

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, stanovil výjimku ze základních podmínek ochrany vlka obecného: VLk_-_opatreni_obecne_povahy_final_III_