Závěrečný účet Mikroregionu Polabí – oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 39 a § 16  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že Závěrečný účet Mikroregionu Polabí na rok 2022 a Rozpočtové opatření č. 1/2023  jsou zveřejněny na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokument: Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice.