Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Polabí

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 39   zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že Závěrečný  účet Mikroregionu Polabí na rok 2021  je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/  a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.