Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Kounice

Nadlimitní veřejná zakázka automobilové stříkačky pro jednotku SDH Kounice: ZADAVACÍ DOKUMENTACE – HASIČSKÉ AUTO KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE – HASIČSKÉ AUTO Priloha c.1 ZD – Kryci list Priloha c. 2 ZDprohlaseni – základní způsobilost Priloha_3_Kupní smlouva Priloha_4_Technické parametry_tabulka k doplnění dodavatelem_Kounice_CAS Veřejné zakázky městyse Kounice jsou zveřejňovány na profilu zadavatele: https://www.veza.cz//Contracts.aspx/1076    

Výstavba sportovní haly

Název projektu: „Výstavba sportovní haly městyse Kounice“ Reg. č. projektu: CZ.1.15/3.3.00/83.01894 Výstavba probíhá za podpory Regionálního operačního programu Střední Čechy, oblast podpory: 15.3.3. Rozvoj venkova poskytnutím dotace ve výši 18 802 479,08 Kč. Celkové náklady stavby budou činit 25 842 526,60 Kč.