Zastupitelstvo

Starostka
 Miroslava Sochorová
Místostarosta
 František Doktor
Sociální komise
 Předseda Jana Pokorná
 Členové Libuše Čelakovská, Jiřina Hájková, Miroslava Sochorová
Kontrolní výbor
 Předseda Hana Jedelská
 Členové Ing. Petr Fadrhonc, Martin Kysela
Komise životního prostředí
 Předseda
 Členové
Kulturní komise
 Předseda Zuzana Čepelová
 Členové D. Sedláková, M. Jíchová, J. Kadeřávková, H. Zoulová
Finanční výbor
 Předseda Ing. Lucie Tlamichová
 Členové Helena Dubová, Lenka Jedelská

Ve volbách do zastupitelstva městyse Kounice konaných ve dnech 10.10. – 11.10.2014 byly zvoleni členové zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018:

Členové zastupitelstva:

SOCHOROVÁ Miroslava

JEDELSKÁ Hana

KYSELA Martin

DOKTOR František

Ing. FADRHONC Petr

Ing. VESELÝ Petr

HÁJEK  Stanislav

Ing. TLAMICHOVÁ

(Mgr. SEDLÁKOVÁ  Dagmar
– vzdání se mandátu)

Lenka Jedelská – náhradník za Mgr. Dagmar Sedlákovou

Zastupitelstvo městyse Kounice má 9 členů.

Sedm členů z volební strany „Spokojenost v obci“, dva členy z volební strany „Budoucnost obce“.