Zastupitelstvo

Starostka
 Miroslava Sochorová
Místostarosta
I. místostarosta František Doktor

II. místostarostka Ing. Lucie Tlamichová

Kulturní komise
 Předseda Miroslava Sochorová
 Členové Libuše Čelakovská, Jana Pokorná
Kontrolní výbor
 Předseda Hana Jedelská
 Členové Ing. Petr Veselý, Jitka Kadeřávková
Finanční výbor
Předseda Ing. Petr Fadrhonc
Členové Lenka Jedelská, Martina Jíchová

Ve volbách do zastupitelstva městyse Kounice konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022 byly zvoleni členové zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026:

Členové zastupitelstva:

SOCHOROVÁ Miroslava

KYSELA Martin

Ing. FADRHONC Petr

DOKTOR František

JEDELSKÁ Hana

Ing. VESELÝ  Petr

Ing. TLAMICHOVÁ Lucie

ČEPELOVÁ Zuzana

JEDELSKÁ Lenka

Zastupitelstvo městyse Kounice má 9 členů.

Šest členů z volební strany „Spokojenost v obci“, tři členy z volební strany „Budoucnost obce“.