Schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací

Rozpočet Mateřské školy na rok 2019 Rozpočet MŠ na rok 2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021 – Mateřská škola Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Rozpočet Základní školy na rok 2019 Rozpočet ZŠ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021 – Základní škola Střednědobý výhled příjmů a výdajů ZŠ Kounice  

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty: Střednědobý výhled rozpočtu městyse Kounice na období 2020 – 2022 a Rozpočet městyse Kounice na rok 2019 jsou zveřejněny na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/rozpocet/  a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice.