Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2022 na svém jednání č. 5 dne 14.6.2023 usnesením č. II/5/2023 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022, a to bez výhrad dle zákona 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků …

Číst dál

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2022

V souladu s §43 zákona č. 128/2000  Sb., Zákon o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání městyse Kounice za rok 2022, která je součástí návrhu závěrečného účtu: Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2022 Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (01.01.2022 – 31.12.2022) Zpráva o výsledku …

Číst dál

Rozpočet městyse Kounice na rok 2023

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 14.12.2022 usnesením č. II/2/2022 vyrovnaný rozpočet v členění dle paragrafů: Rozpočet městyse Kounice na rok 2023 Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2023 dle položek: Rozpis položek k rozpočtu na rok 2023