Rozpočet městyse Kounice na rok 2023

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 14.12.2022 usnesením č. II/2/2022 vyrovnaný rozpočet v členění dle paragrafů: Rozpočet městyse Kounice na rok 2023 Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2023 dle položek: Rozpis položek k rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2023

Návrh rozpočtu městyse Kounice v členění dle paragrafů na rok 2023: Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2023 Příloha č. 1 – schválený rozpočet městyse Kounice na rok 2022: Schvaleny-rozpocet-2022 příloha č. 2 – Výkaz FIN 2 – 12 M sestavený k 31.10.2022 Finka říjen 2022