Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2021

V souladu s § 43 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání městyse Kounice za rok 2021, která je součástí návrhu závěrečného účtu: Návrh – závěrečný účet městyse Kounice za rok 2021 Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (01.01.2021 – 31.12.2021) Výkaz FIN … Číst dál

Rozpočet městyse Kounice na rok 2022

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 15.12.2021 usnesením č. II/20/2021 vyrovnaný rozpočet na rok 2022 v členění dle paragrafů: Schválený rozpočet 2022 Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2022 dle položek: Rozpis položek k rozpočtu na rok 2022    

Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2022

Návrh rozpočtu městyse Kounice v členění dle paragrafů na rok 2021: Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2022 Příloha č. 1 – schválený rozpočet městyse Kounice na rok 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 Příloha č. 2 – Výkaz FIN 2 – 12  M sestavený k 31.10.2021 Finka říjen