Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2020 na svém jednání č. 15 dne 24.03.2021 usnesením č. II/15/2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020, a to bez výhrad dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků … Číst dál

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2020

V souladu s § 43 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice ze rok 2020, která je součástí návrhu závěrečného účtu: Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2020 Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (1. 1. 2020 – 31. … Číst dál

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací

Rozpočet Mateřské školy na rok 2021 Rozpočet MŠ 2021 Střednědobý výhled rozpočtu výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2022 a 2023 – Mateřská škola Střednědobý výhled MŠ Rozpočet Základní školy na rok 2021 Rozpočet ZŠ 2021 Střednědobý výhled rozpočtu výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2022 a 2023 – Mateřská škola Střednědobý výhled ZŠ  

Rozpočet městyse Kounice na rok 2021

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 16.12.2020 usnesením č. II/13/2020 vyrovnaný rozpočet městyse Kounice na rok 2021 v členění dle paragrafů: Rozpočet městyse Kounice na rok 2021 – schválený dle paragrafů Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2021 dle položek: Rozpočet městyse Kounice na rok 2021 – rozepsaný dle položek