Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo  závěrečný účet městyse Kounice k 31.12.2023 na svém jednání č. 10 dne 06.05.2024 usnesením č. II/10/2024 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023, a to bez výhrad dle paragrafu č. 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních …

Číst dál

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2023

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákona o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2023, která je součástí závěrečného účtu: Návrh závěrečného účet městyse Kounice za rok 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok …

Číst dál

Rozpočet městyse Kounice na rok 2024

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 13.12.2023 usnesením č. II/8/2023 vyrovnaný rozpočet v členění dle paragrafů: Rozpočet městyse Kounice na rok 2024 Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2024 dle položek: Rozpis položek k rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2024

Návrh vyrovnaného rozpočtu městyse Kounice v členění dle paragrafů na rok 2024 včetně schváleného rozpočtu na rok 2023: Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2024 Informace o skutečném plnění rozpočtu 2023 najdete na: Městys Kounice | Monitor (statnipokladna.cz) K tomuto návrhu rozpočtu na rok 2024 je možné se vyjádřit formou písemného podání doručeného na ÚM …

Číst dál