Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2023

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákona o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2023, která je součástí závěrečného účtu:

Návrh závěrečného účet městyse Kounice za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

výkaz FIN 2 -12 M

Rozvaha k 31.12.2023 – MĚSTYS KOUNICE

Rozvaha k 31.12.2023 – MŠ

Rozvaha k 31.12.2023 -ZŠ

Finanční vypořádání dotací za rok 2023

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410_2009 Sb.