Mapový portál Středočeského kraje

Mapový portál Středočeského kraje, který bude postupně zobrazovat územní plány, změny územních plánů, regulační plány a územní studie všech obcí Středočeského kraje. Mapový portál nabízí např. tyto funkcionality:

– grafické části územních plánů
– odkazy na webové stránky obcí
– vyhledávání podle parcelních čísel
– využití GoogleStreerView
– možnost tisku

Zobrazit mapový portál